Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng và vuông góc với đáy Gọi là trung điểm mặt phẳng đi qua hai điểm và đồng thời song song với cắt lần lượt tại Bán kính mặt cầu đi qua năm điểm nhận giá trị nào sau đây?

Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh bằng   và vuông góc với đáy  Gọi  là trung điểm  mặt phẳng  đi qua hai điểm  và  đồng thời song song với  cắt  lần lượt tại  Bán kính mặt cầu đi qua năm điểm  nhận giá trị nào sau đây?

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Gọi là trọng tâm Ta có: Ta có: vuông và là đường cao Tương tự ta có: Xét có: là đường trung tuyến cũng là đường cao Mặt khác: nên mặt cầu đi qua năm điểm có tâm là trung điểm và bán kính Phương án cần chọn là C.

Ta có:

 

Gọi   là trọng tâm

Ta có:

 

Ta có:  vuông và

 là đường cao

Tương tự ta có:

Xét  có:

  là đường trung tuyến cũng là đường cao

Mặt khác:

 nên mặt cầu đi qua năm điểm  có tâm là trung điểm  và bán kính

Phương án cần chọn là C.

1

Câu hỏi tương tự

Một khối nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy . Khi đó độ dài đường sinh là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG