Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng . Cạnh vuông góc với đáy và . Trên cạnh lấy điểm sao cho . Biết rằng . Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp .

Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh bằng . Cạnh  vuông góc với đáy và . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho . Biết rằng . Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp .

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D . Ta có ; . . Xét hàm số . . nhận . . .

Chọn D

.

Ta có  ; .

 .

Xét hàm số .

.

 nhận

 

.

.

.

 

1

Câu hỏi tương tự

Khối hộp ABCD.A'B'C'D'có thể tích là a 3 . Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính thể tích V của khối đa diện A'B'C'D'.AMCD theo a.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG