Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , , góc giữa và mặt đáy bằng . Thể tích khối chóp bằng

Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh , , góc giữa  và mặt đáy bằng . Thể tích khối chóp  bằng

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có . . Vậy thể tích cần tìm là .

Chọn D

Ta có .

.

Vậy thể tích cần tìm là .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông, cạnh bên AA' = 3a và đường chéo A'C = 5a. Tính thể tích V của khối hộp ABCD.A'B'C'D'

50

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG