Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình vuông, vuông góc với mặt phẳng đáy . Điểm thuộc cạnh sao cho . Xác định sao cho chia khối chóp thành hai phần bằng nhau.

Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông,  vuông góc với mặt phẳng đáy . Điểm  thuộc cạnh  sao cho . Xác định  sao cho  chia khối chóp  thành hai phần bằng nhau.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựng Khi đó mặt phẳng chia hình chóp thành hai phần là và . Xét Ta có: (vì ) Vậy Và theo giả thiết Vậy thỏa yêu cầu đề bài.

Dựng

Khi đó mặt phẳng  chia hình chóp  thành hai phần là  và .

Xét

Ta có:  

(vì )

Vậy

Và theo giả thiết

Vậy  thỏa yêu cầu đề bài.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và . Biết , , đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG