Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC D có đáy là hình thoi cạnh 2 a , góc B A D = 6 0 ∘ , S A B là tam giác đều nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng SC D là

Cho hình chóp  có đáy là hình thoi cạnh , góc , là tam giác đều nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Gọi O là trung điểm của A B ⇒ SO ⊥ ( A BC D ) SO = 2 2 a 3 ​ ​ = a 3 ​ do SO là đường cao của tam giác đều cạnh 2a Từ giả thiết suy ra tam giác BCD và tam giác ABD là tam giác đều ⇒ C D ⊥ O D Nhận thấy tam giác SOD là tam giác vuông cân tại O với O D = a 3 ​

Đáp án C

Gọi O là trung điểm của

 do SO là đường cao của tam giác đều cạnh 2a

Từ giả thiết suy ra tam giác BCD và tam giác ABD là tam giác đều

Nhận thấy tam giác SOD là tam giác vuông cân tại O với 

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm của phương trình 2 2 x 2 − 7 x + 5 = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG