Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và Biết vuông góc với đáy, khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng Tính thể tích khối chóp

Cho hình chóp  có đáy là hình thang vuông tại  và  Biết  vuông góc với đáy,   khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng  Tính thể tích khối chóp

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là hình chiếu vuông góc của lên Gọi là hình chiếu vuông góc của lên Khi đó khoảng cách từ đến mặt phẳng là đoạn Ta có Suy ra mà nên ta tính được Tam giác vuông tại nên ta có Từ đó ta tính được Do đó

Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên

Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên

Khi đó khoảng cách từ  đến mặt phẳng  là đoạn

Ta có

Suy ra  mà  nên ta tính được

Tam giác  vuông tại  nên ta có

Từ đó ta tính được

Do đó

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh , góc tạo bởi hai mặt phẳng , bằng . Thể tích khối lăng trụ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG