Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và . Biết , , đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và . Biết , , đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo giả thiết là hình thang vuông tại , và , . Xét tam giác vuông ta có . Mặt khác xét tam giác ta có Tam giác vuông tại . Trong mặt phẳng kẻ là đường cao của tam giác . Ta có . Mặt khác nên là đường cao của hình chóp . Gọi , theo giả thiết nên . Xét tam giác vuông ta có . Mặt khác . Do Vậy thể tích khối chóp là: .

Theo giả thiết  là hình thang vuông tại ,  và , . Xét tam giác vuông  ta có .

Mặt khác xét tam giác  ta có

 Tam giác  vuông tại .

Trong mặt phẳng  kẻ   là đường cao của tam giác .

Ta có  .

Mặt khác  nên   là đường cao của hình chóp .

Gọi , theo giả thiết  nên .

Xét tam giác vuông  ta có

.

Mặt khác

.

Do  

Vậy thể tích khối chóp  là :

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tỷ số của thể tích khối chóp với thể tích khối chóp là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG