Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, vuông góc với đáy, Điểm thuộc cạnh sao cho . Tính theo bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .

Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật,  vuông góc với đáy,   Điểm  thuộc cạnh  sao cho . Tính theo  bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Do đó , suy ra tam giác suy ra tam giác vuông ở Suy ra . Vậy và đều nhìn dưới một góc vuông. Do đó mặt cầu ngoại tiếp tứ diện có bán kính là

Ta có

Do đó , suy ra tam giác  suy ra tam giác  vuông ở

 Suy ra . Vậy  đều nhìn  dưới một góc vuông. Do đó mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  có bán kính là

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a và mặt bên AA'B'B là hình vuông. Hình trụ ngoại tiếp lăng trụ ABC.ABC". Tỉnh diện tích toàn phần của hình trụ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG