Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với , và . Thể tính khối chóp bằng:

Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật với , . Thể tính khối chóp  bằng:

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có .

Chọn B

Ta có .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng Ax, By chéo nhau, vuông góc và nhận đoạn AB làm đoạn vuông góc chung. Hai điểm M, N lần lượt di động trên Ax, By sao cho AM+BN=MN. Gọi O là trung điểm của đoạn AB . Chứng minh tam ...

14

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG