Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Gọi là thể tích của khối chóp và lần lượt là trung điểm các cạnh . Thể tích của khối tứ diện bằng

 Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Gọi là thể tích của khối chóp  và lần lượt là trung điểm các cạnh . Thể tích của khối tứ diện  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do . Nên (1) Ta có (2) Lại có (3) Từ có .

Do

.

Nên  (1)

Ta có

(2)

Lại có

(3)

Từ  có .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số cạnh ít nhất của một hình đa diện có 5 mặt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG