Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S . A BC có đáyABClà tam giác vuông tạiB, cạnh bênSAvuông góc với đáy,Ilàtrung điểmAC, Hlà hình chiếu củaIlênSC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hình chóp  có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Mà . Chọn D.

Ta có open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell B C perpendicular A B end cell row cell B C perpendicular S A end cell end table not stretchy rightwards double arrow B C perpendicular left parenthesis S A B right parenthesis close

Mà B C subset of left parenthesis S B C right parenthesis not stretchy rightwards double arrow left parenthesis S B C right parenthesis perpendicular left parenthesis S A B right parenthesis. Chọn D.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' . Mặt phẳng (BCD'A') vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG