Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có và . Thể tích khối chóp là:

Cho hình chóp  có  và . Thể tích khối chóp là:

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đây là tứ diện vuông có công thức thể tích: . Suy ra: Vậy đáp án cần chọn là B.

Đây là tứ diện vuông có công thức thể tích:

.

Suy ra:

Vậy đáp án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện có thể tích . Gọi là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh tứ diện đã cho. Tính tỷ số .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG