Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có thể tích Gọi lần lượt là trung điểm của và là trọng tâm tam giác . Tính thể tích của khối chóp theo

Cho hình chóp  có thể tích  Gọi   lần lượt là trung điểm của   và  là trọng tâm tam giác. Tính thể tích  của khối chóp  theo

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có nên ; . Do đó .

Ta có   nên  ;  .

Do đó .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông, vuông góc với mặt phẳng đáy . Điểm thuộc cạnh sao cho . Xác định sao cho chia khối chóp thành hai phần bằng nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG