Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có Thể tích của khối chóp đạt giá trị lớn nhất khi tổng bằng

Cho hình chóp  có  Thể tích của khối chóp  đạt giá trị lớn nhất khi tổng  bằng

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi lần lượt là trung điểm của Mà Nên Đặt Xét có là đường trung tuyến Xét vuông tại Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho ba số dương ta có Giá trị lớn nhất của khối chóp bằng Dấu xảy ra khi

Gọi  lần lượt là trung điểm của

Nên

Đặt

Xét  có  là đường trung tuyến

Xét  vuông tại

Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho ba số dương ta có

Giá trị lớn nhất của khối chóp  bằng

Dấu  xảy ra khi

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng Gọi là trung điểm của Khoảng cách từ điểm đến bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG