Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có là tam giác đều cạnh và vuông góc với đáy. Góc tạo bởi mặt phẳng và mặt phẳng bằng . Thể tích của khối chóp là:

Cho hình chóp  có  là tam giác đều cạnh  và  vuông góc với đáy. Góc tạo bởi mặt phẳng  và mặt phẳng  bằng . Thể tích của khối chóp  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là trung điểm của Góc tạo bởi mặt phẳng và mặt phẳng : góc +) Diện tích đáy: (đvdt) +) Chiều cao của hình chóp: Vậy thể tích của hình chóp: (đvtt) Vậy đáp án cần chọn là A.

Gọi   là trung điểm của  

Góc tạo bởi mặt phẳng  và mặt phẳng :

góc

+) Diện tích đáy:

 (đvdt)

+) Chiều cao  của hình chóp:

 

Vậy thể tích của hình chóp:
 (đvtt)

Vậy đáp án cần chọn là A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , , A C B ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/JD0tASQHfexaCRzm6LLA2QpspaEahdMsKshdwg1wFf8jPiuzjzJdQ8IMltBB4GNLZrC6ExoDkPD...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG