Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 3 a 2 và chiều cao bằng 3a.Thể tích của khối chóp bằng

Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là  và chiều cao bằng 3a. Thể tích của khối chóp bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối chóp là V = 3 1 ​ S . h = 3 1 ​ .3 a 2 .3 a = 3 a 3

Thể tích khối chóp là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện đều S.ABC có cạnh bằng a. M là một điểm bất kì bên trong tứ diện. Tổng khoảng cách từ M tới các mặt của khối tứ diện là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG