Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 3 a 2 và chiều cao bằng 3a.Thể tích của khối chóp bằng

Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là  và chiều cao bằng 3a. Thể tích của khối chóp bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối chóp là V = 3 1 ​ S . h = 3 1 ​ .3 a 2 .3 a = 3 a 3

Thể tích khối chóp là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG