Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

  1. 20.

  2. 10.

  3. 12.

  4. 11.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số mặt của hình chóp là . Số mặt bên của hình chóp là . Suy ra số cạnh của đa giác đáy hình chóp có cạnh. Vậy số cạnh bên của hình chóp là . Mặt khác số cạnh bên của hình chóp bằng số mặt bên của hình chóp nên ta có: .

Gọi số mặt của hình chóp là .

 Số mặt bên của hình chóp là . Suy ra số cạnh của đa giác đáy hình chóp có  cạnh.

Vậy số cạnh bên của hình chóp là .

Mặt khác số cạnh bên của hình chóp bằng số mặt bên của hình chóp nên ta có:.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ tam giác , đáy là tam giác đều cạnh . Gọi là trung điểm . Biết tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Góc giữa với mặt phẳng là . Thể tích khối lăng trụ đã...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG