Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

  1. 12

  2. 10

  3. 11

  4. 20

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Giả sử hình chóp có đáy là đa giác n cạnh ( n ≥ 3 ) nên có n cạnh bên. Tổng số cạnh của hình chóp là 2 n = 20 ⇔ n = 10. Khi đó hình chóp có 10 mặt bên và 1 mặt đáy. Vậy hình chóp có 11 mặt

Chọn C

Giả sử hình chóp có đáy là đa giác n cạnh  nên có n cạnh bên.

Tổng số cạnh của hình chóp là  Khi đó hình chóp có 10 mặt bên và 1 mặt đáy. Vậy hình chóp có 11 mặt

2

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG