Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

  1. 12

  2. 10

  3. 11

  4. 20

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Giả sử hình chóp có đáy là đa giác n cạnh ( n ≥ 3 ) nên có n cạnh bên. Tổng số cạnh của hình chóp là 2 n = 20 ⇔ n = 10. Khi đó hình chóp có 10 mặt bên và 1 mặt đáy. Vậy hình chóp có 11 mặt

Chọn C

Giả sử hình chóp có đáy là đa giác n cạnh  nên có n cạnh bên.

Tổng số cạnh của hình chóp là  Khi đó hình chóp có 10 mặt bên và 1 mặt đáy. Vậy hình chóp có 11 mặt

2

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 1 + sin 2 x ​ sin x − cos 2 x ​ sin 2 x = 2 cos 2 ( 4 π ​ − 2 x ​ ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG