Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chữ nhật có chu vi không nhỏ hơn 2 2 ​ và có một tứ giác có đỉnh nằm trên 4 cạnh của hình chữ nhật đó. Chứng minh rằng chu vi của tứ giác không nhỏ hơn 2 .

Cho hình chữ nhật có chu vi không nhỏ hơn  và có một tứ giác có đỉnh nằm trên 4 cạnh của hình chữ nhật đó. Chứng minh rằng chu vi của tứ giác không nhỏ hơn 2 .

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hình chữ nhật ABCD có E, F, G, Hlần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi M, N, Ptheo thứ tự là trung điểm của EH, EG, GF. Ta có EH=2AM; HG=2MN; GF =2CPvà EF=2NP. Chu vi của tứ giác EFGH là: E H + H G + GF + FE = 2 ( A M + MN + NP + PC ) ≥ 2 A C Theo giả thiết ta được AB + BC≥ 2 . Giả sử AB ≥ BC + Nếu BC ≥ 2 2 ​ ​ ta được A B 2 + B C 2 ≥ 1 . Do đó E H + H G + GF + FE ≥ 2 A C ≥ 2 + Nếu BC < 2 2 ​ ​ thì BC = 2 2 ​ ​ − a với a > 0 . Khi đó A B ≥ 2 2 ​ ​ + a . Ta được A B 2 + B C 2 ≥ 1 + 2 a 2 ≥ 1 Do đó E H + H G + GF + FE ≥ 2 A C ≥ 2 . Ta có điều cần chứng minh.

Xét hình chữ nhật ABCD có E, F, G, H lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của EH, EG, GF.

Ta có EH=2AM; HG=2MN; GF = 2CP và EF=2NP.

Chu vi của tứ giác EFGH là: 

Theo giả thiết ta được AB + BC ≥ 2 .

Giả sử AB ≥ BC 

+ Nếu  ta được . Do đó

+ Nếu thì  với a > 0 . Khi đó  .

Ta được

Do đó . Ta có điều cần chứng minh.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông ở A . Lấy điểm M nằm trên cạnh BC, hạ MD và ME lần lượt vuông góc với AB và AC ( D∈ AB, E ∈ AC). Lấy điểm I đối xứng với D qua A , K đối xứng với E qua M . a) Chứng minh rằng...

182

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG