Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chữ nhật ABCD với AB = a, BC = 2a và đường thẳng △ nằm trong mặt phẳng (ABCD), △ // AD và △ cách AD một khoảng x, △ không có điểm chung với (ABCD). Tính giá trị x để thể tích câu 16 gấp 3 lần thể tích khối cầu có bán kính bằng cạnh AB (OA > OB)

Cho hình chữ nhật ABCD với AB = a, BC = 2a và đường thẳng  nằm trong mặt phẳng (ABCD),  // AD và  cách AD một khoảng x,  không có điểm chung với (ABCD). Tính giá trị x để thể tích câu 16 gấp 3 lần thể tích khối cầu có bán kính bằng cạnh AB (OA > OB)

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ đã có trục OO' (O, O’ là tâm hai đáy hình lăng trụ) và đường tròn đáy hình trụ là đường tròn ngoại tiếp đáy lăng trụ. Dễ thấy bán kính đường tròn đáy hình trụ ngoại tiếp bằng a. Vậy thể tích khối trụ đó là V 1 = π a 2 h (đvtt).

Hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ đã có trục OO' (O, O’ là tâm hai đáy hình lăng trụ) và đường tròn đáy hình trụ là đường tròn ngoại tiếp đáy lăng trụ.

Dễ thấy bán kính đường tròn đáy hình trụ ngoại tiếp bằng a.

Vậy thể tích khối trụ đó là V1 = a2h (đvtt).

5

Câu hỏi tương tự

Thể tích V của khối cầu có đường kính 6 cm là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG