Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình bát diện đều cạnh a . Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Cho hình bát diện đều cạnh a . Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào sau đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Mỗi mặt của bát diện đều là một tam giác đều cạnh a nên có diện tích là 4 a 2 3 ​ ​ . Do vậy tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều đó bằng S = 8. 4 a 2 3 ​ ​ = 2 3 ​ a 2 .

Chọn B.

Mỗi mặt của bát diện đều là một tam giác đều cạnh a nên có diện tích là .

Do vậy tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều đó bằng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với ; ; . Mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng và tạo với nhau góc thỏa mãn . Thể tích khối lăng trụ bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG