Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến biến

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến T subscript stack D A with rightwards arrow on top end subscript biến

  1. A thành D.

  2. B thành C.

  3. C thành B.

  4. C thành A.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Vì ABCD là hình bình hành nên .

Chọn C

Vì ABCD là hình bình hành nên stack D A with rightwards arrow on top equals stack C B with rightwards arrow on top rightwards double arrow T subscript stack D A with rightwards arrow on top end subscript left parenthesis C right parenthesis equals B.

4

Câu hỏi tương tự

Với n ∈ N , n ≥ 2 và thỏa mãn C 2 2 ​ 1 ​ + C 3 2 ​ 1 ​ + C 4 2 ​ 1 ​ + ... + C n 2 ​ 1 ​ = 5 9 ​ . Tính giá trị của biểu thức P = ( n − 4 ) ! C n 5 ​ + C n + 2 3 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG