Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD có AD = a; AB = 3a; (như hình bên). Tính thể tích V khối tròn xoay nhận được khi quay hình bình hành ABCD quanh trục AB.

Cho hình bình hành ABCD có AD = a; AB = 3a; stack B A D with hat on top equals 45 to the power of 0  (như hình bên). Tính thể tích V khối tròn

xoay nhận được khi quay hình bình hành ABCD

quanh trục AB.

  1. V equals 5 πa cubed

  2. V equals 6 πa cubed

  3. V equals fraction numerator 9 πa cubed over denominator 2 end fraction

  4. V equals fraction numerator 5 πa cubed over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một khúc gỗ có dạng với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Tính thể tích V khối đa diện tương ứng.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG