Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình a. Kí kiệu nào sau đây đúng ? A.A∉ d ; B. B ∉ d ; C. C ∈ d ; D. C ∉ d.

Cho hình a. Kí kiệu nào sau đây đúng ?

A.A∉ d ;

B. B ∉  d ;

C. C ∈ d ;

D. C ∉ d.

  

  1. A∉ d

  2. B ∉  d 

  3. C ∈ d 

  4. C ∉ d. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Điểm A thuộc đường thẳng a hay đường thẳng a đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a được kí hiệu là: A∈ a ĐÁP ÁN D.C ∉ d.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

Điểm A thuộc đường thẳng a hay đường thẳng a đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a được kí hiệu là: A ∈ a

ĐÁP ÁN D. C ∉ d.  

1

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG