Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm y = f ( x ) xác định trên R \ { − 1 } có bảng biến thiên

Cho hàm  xác định trên  có bảng biến thiên

  1. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang

  2. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang

  3. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang

  4. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có x → − ∞ lim ​ y = 1 ; x → + ∞ lim ​ y = + ∞ ⇒ đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là y = 1 x → 1 + lim ​ y = + ∞ ; x → 1 − lim ​ y = − ∞ ⇒ đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là x = − 1

Chọn C

Ta có đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là 

đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có . Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG