Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + (1 - 2m)x 2 + [2 -m)x + 2. Giá trị của m hàm số có cực đại, cực tiểu là:

Cho hàm số y = x3 + (1 - 2m)x2 + [2 -m)x + 2. Giá trị của m hàm số có cực đại, cực tiểu là:
 

  1. m less than negative 1 union m greater than 5 over 4

  2. negative 1 less than m less than 5 over 4

  3. negative 1 less or equal than m less or equal than 5 over 4

  4. m less than 5 over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − m x + m − 2 có đồ thị là Tìm điểm cố định của khi m thay đổi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=3 Dùng đồ thị (C) biện luận theo k số nghiệm của phư...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG