Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 - 3x 2 + m (C m ), giá trị của m để (C m ) chỉ cắt trục hoành tại 1 điểm là:

Cho hàm số y = x3-  3x2  + m (Cm), giá trị của m để (Cm) chỉ cắt trục hoành tại 1 điểm là:
 

  1. m less or equal than 0 space h o ặ c space m greater or equal than 4

  2. m less or equal than 0

  3. m less than 0 space h o ặ c space m greater than 4

  4. m greater or equal than 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại với biết vuông góc với mặt phẳng và hợp với một góc . Thể tích của khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG