Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=x 3 -3x+5 (C), Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x= 2 là:

 Cho hàm số y=x3 -3x+5 (C), Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x = 2 là:
 

  1. y = 9x - 11

  2. y = 2x +3

  3. y = 9x + 11

  4. y = 9x - 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình f(x)=2m+1 có 3 nghiệm thực phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG