Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=x 3 -3x+5 (C), Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x= 2 là: .

Cho hàm số y=x3 -3x+5 (C), Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x = 2 là: .
 

  1. y equals 9 x minus 11

  2. y equals 2 x plus 3

  3. y equals 9 x plus 11

  4. y equals 9 x minus 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

cho hàm số có đồ thị là . Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG