Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 - 3x 2 - 9x+4 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M (C) có hoành độ x= 3 là:

Cho hàm số y = x- 3x2 - 9x+4 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại Melement of (C) có hoành độ x = 3 là:
 

  1.  y = - 12x - 29

  2.  y = - 10x - 16

  3.  y =  8x - 12

  4. Đáp án khác

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x 2 + 1 ​ 2 x + m ​ đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG