Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y= − x 3 − m x 2 + ( 4 m + 9 ) x + 5 , với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến R ?

Cho hàm số y=, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến R?

  1. 6

  2. 4

  3. 7

  4. 5

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y'= − 3 x 2 − 2 m x + 4 m + 9 Để hàm số đã cho nghịch biến trên R thìy' ≤ 0, ∀ x ∈ R ⇔ − 3 x 2 − 2 m x + 4 m + 9 ≤ 0, ∀ x ∈ R ⇔ m 2 + 3 ( 4 m + 9 ) ≤ 0 ⇔ -9 ≤ m ≤ -3 Vì m ∈ R nên m ∈ {-9;-8;...;-3) Vậy có 7 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ta có y'=

Để hàm số đã cho nghịch biến trên R thì y'0,

0,

0-9m-3

Vì mR nên m{-9;-8;...;-3)

Vậy có 7 số nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng a 6 ​ . Thể tích khối lập phương đó là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG