Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số: y = mx + 1 (1), trong đó m là tham số. a) Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A(1;4) . Với giá trị m vừa tìm được, hàm số (1) đồng biến hay nghịch biến trên ? b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng d: y = m 2 x + m + 1.

Cho hàm số: y = mx + 1 (1), trong đó m là tham số.

a) Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A(1;4) . Với giá trị m vừa tìm được, hàm số (1) đồng biến hay nghịch biến trên straight real numbers?

b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng d: y = m2x + m + 1.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: a) Vì đồ thị hàm số (1) đi qua A(1;4) nên 4 = m + 1 m = 3 Vậy m = 3 đồ thị hàm số (1) đi qua A(1;4). Vì m = 3 > 0 nên hàm số (1) đồng biến trên . b)Đồ thị hàm số (1) song song với d khi và chỉ khi m = 1. Vậy m =1 thỏa mãn điều kiện bài toán.

Lời giải:

a) Vì đồ thị hàm số (1) đi qua A(1;4) nên 4 = m + 1 left right double arrowm = 3

Vậy m = 3 đồ thị hàm số (1) đi qua A(1;4).

Vì m = 3 > 0 nên hàm số (1) đồng biến trên straight real numbers.

b) Đồ thị hàm số (1) song song với d khi và chỉ khi open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m squared equals m end cell row cell m plus 1 # 1 end cell end table close

left right double arrowm = 1. Vậy m =1 thỏa mãn điều kiện bài toán.

 

5

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, là các số dương , chứng minh rằng: T=

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG