Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chohàm số y = log 2 (3x-l). Chọn phát biểu đúng.

Cho hàm số y = log2 (3x-l). Chọn phát biểu đúng.

  1. Hàm số đồng biến với mọi x >1 third
     

  2. Hàm số đồng biến với mọi x > 0

  3. Trục Oy là tiệm cận đứng

  4. .Trục Ox là tiệm cận ngang

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh khi m thay đổi họ parabol (Pm): f ( x ) = 2 x 2 + 2 ( m − 1 ) x + m 2 + 4 m luôn tiếp xúc với một đồ thị cố định

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG