Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y y = f ( x ) liên tục trên [ − 2 ; 2 ] và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hỏi phương trình ∣ f ( x ) − 1 ∣ = 1 có bao nhiêu nghiệm phân biệt trên [ − 2 ; 2 ] ?

Cho hàm số y liên tục trên và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hỏi phương trình
bao nhiêu nghiệm phân biệt trên ?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: ∣ f ( x ) − 1 ∣ = 1 ⇔ [ f ( x ) − 1 = − 1 f ( x ) − 1 = 1 ​ ⇔ [ f ( x ) = 0 ( 2 ) f ( x ) = 2 ( 1 ) ​ Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy phương trình ( 1 ) có hai nghiệm phân biệt trên [ − 2 ; 2 ] và phương trình ( 2 ) có ba nghiệm phân biệt không trùng với bất kì nghiệm nào của phương trình ( 1 ) trên [ − 2 ; 2 ] , nên phương trình đã cho có 5 nghiệm phân biệt trên [ − 2 ; 2 ] .

Chọn C

Ta có: 

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy phương trình có hai nghiệm phân biệt trên và phương trình  có ba nghiệm phân biệt không trùng với bất kì nghiệm nào của phương trình trên , nên phương trình đã cho có 5 nghiệm phân biệt trên .

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG