Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Cho hàm số y = 1 half x to the power of 4 space minus space x squared. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

  1. Hàm số đạt cực đại tại các điểm x = 1; x = - 1

  2. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng với giá trị cực đại

  3. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0

  4. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng với giá trị cực tiểu

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên suy ra đáp án D là đáp án đúng.

y = 1 half x to the power of 4 minus x squared rightwards double arrow y to the power of apostrophe equals 2 x cubed minus 2 x comma y to the power of apostrophe equals 0 left right double arrowopen square brackets table row cell x equals 0 end cell row cell x equals plus-or-minus 1 end cell end table close

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên suy ra đáp án D là đáp án đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG