Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y= − x 3 + 3 x 2 + 9 x + 4 . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây:

Cho hàm số y= . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây:

  1. (-1;3)

  2. (-3;1)

  3. (-;-3)

  4. (3;+)

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D=R y'= − 3 x 2 + 6 x + 9 ; y'=0 ⇔ [ x = − 1 x = 3 ​ y'>0 ∀ x ∈ (-1;3)

D=R

y'=; y'=0

y'>0(-1;3)

1

Câu hỏi tương tự

Một thợ xây muốn sử dụng 1 tấm sắt có chiều dài là 4m, chiều rộng 1m để uốn thành 2 khung đúc bê tông, 1 khung hình trụ có đáy là hình vuông và 1 khung hình trụ có đáy là hình tròn. Hỏi phải chia tấm ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG