Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y =f(x) xác định và liên tục trên R . Biết rằng hàm số f (x ) có đạo hàm f'(x) và hàm số y =f'(x ) có đồ thị như hình vẽ. Khi đó nhận xét nào sau đây đúng?

Cho hàm số y =f(x) xác định và liên tục trên R . Biết rằng hàm số f (x ) có đạo hàm f'(x) và hàm số y =f'(x ) có đồ thị như hình vẽ. Khi đó nhận xét nào sau đây đúng?

  1. Hàm số f (x) không có cực trị.

  2. Hàm số f (x) có 3 cực trị.

  3. Đồ thị hàm số f (x) có đúng một cực đại.

  4. Đồ thị hàm số f (x) có đúng 2 điểm cực tiểu.

R. Roboteacher94

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm f'(x) => f'(x)=0 ⇔ x = ± 1 Mà x= ± 1 là nghiệm kép => Hàm f(x) không có cực trị

Dựa vào đồ thị hàm f'(x) => f'(x)=0

Mà x=1 là nghiệm kép => Hàm f(x) không có cực trị 

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho dưới đây, hỏi đó là hàm số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG