Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{2}, liên tục trênmỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ: Tìmtập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f(x) = m có 3 nghiệm thực phân biệt.

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{2}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ:


Tìm  tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f(x) = m có 3 nghiệm thực phân biệt. 

 

  1. (-1; 1)

  2. (-1; 1]

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. ( − 2 ​ ; 1 ) Phương trình f(x) = m có 3 nghiệm thực phân biệt khi đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y =f(x) tại 3 điểm phân biệt.

ĐÁP ÁN D.  

Phương trình f(x) = m có 3 nghiệm thực phân biệt khi đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y =f(x) tại 3 điểm phân biệt. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) = x 3 + (m 2 + 1)x + m 2 - 2với mlà tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của mđể hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;2]bằng 7

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG