Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình sau : Có bao nhiêu giá trị nguyên m ∈ [ − 2019 ; 2019 ] để phương trình f(x) = m có hai nghiệm phân biệt

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình sau :

Có bao nhiêu giá trị nguyên  để phương trình f(x) = m có hai nghiệm phân biệt

  1. 2018

  2. 4016

  3. 2019

  4. 2020

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số nghiệm của phương trình f(x) = m (1)là số giao điểm của đường thẳng d: y = mvà đồ thị (C)của hàm số y = f(x) . Do đó phương trình (1)có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khid cắt Ctại hai điểm phân biệt ⇔ [ m = 3 m < − 1 ​ Mà m ∈ [ − 2019 ; 2019 ] , m ∈ Z nên m ∈ { − 2019 ; − 2018 ; − 2017 ; ... ; − 2 ; 3 } Vậy có 2019 giá trị nguyên của mthỏa mãn

Số nghiệm của phương trình f(x) = m (1) là số giao điểm của đường thẳng d: y = m và đồ thị (C) của hàm số y = f(x) . Do đó phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi d cắt C tại hai điểm phân biệt 
 nên  
Vậy có 2019 giá trị nguyên của m thỏa mãn

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 2 x + 3 x + 2 ​ ( 1 ) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A,B và tam giác OAB cân tại gốc tọ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG