Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm sô y = f(x) xác định liên tục trên R và có bảng biến thiên: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Cho hàm sô y = f(x) xác định liên tục trên R và có bảng biến thiên: 

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 

  1. Hàm số có đúng một cực trị

  2. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1

  3. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1

  4. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động theo quy luật s = − t 3 + 6 t 2 + 17 t , với t(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s ( mét )là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó....

29

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG