Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) = { e x + 1 khi x ≥ 0 x 2 − 2 x + 2 khi x < 0 ​ . Tích phân I = ∫ e 1 ​ e 2 ​ x f ( ln x − 1 ) ​ d x = b a ​ + ce biết a, b, c ∈ Z và b a ​ tối giản. Tính a + b + c?

Cho hàm số y = f(x) = . Tích phân  biết a, b, c  và  tối giản. Tính a + b + c?

  1. 35

  2. 29

  3. 36

  4. 27

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. * Đặt lnx - 1 = t ⇒ x 1 ​ d x = d t . * Đổi cận: x = e 1 ​ ⇒ t = − 2 x = e 2 ⇒ t = 1 * Khi đó: I = ∫ − 2 1 ​ f ( t ) d t = ∫ − 2 0 ​ f ( t ) d t + ∫ 0 1 ​ f ( t ) d t I = ∫ − 2 0 ​ ( t 2 − 2 t + 2 ) d t + ∫ 0 1 ​ ( e t + 1 ) d t I = 3 32 ​ + e Vậy a = 32; b = 3; c = 1 nên a + b + c = 36.

Chọn C.

* Đặt lnx - 1 = t .

* Đổi cận:

* Khi đó: 

Vậy a = 32; b = 3; c = 1 nên a + b + c = 36.

1

Câu hỏi tương tự

Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào ngăn đường ở phía trước cách 45m (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào) vì vậy, người lái xe đạp phanh. Từ thời ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG