Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên : Khẳng định nào sai ?

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên :

Khẳng định nào sai ?
 

  1.  là điểm cực tiểu của hàm số

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng  và 

  3. M (0;2) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

  4. f(-1) là một giá trị cực tiểu của hàm số
     

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào BBT ta thấy M (0;2)là điểm cực đại của đồ thị hàm số

Dựa vào BBT ta thấy M (0;2) là điểm cực đại của đồ thị hàm số

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số đã cho có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG