Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên [0;4]. Biết ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ 0 4 ​ f ( x ) d x = 5 . Tính ∫ 2 4 ​ f ( x ) d x

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên [0;4]. Biết . Tính 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì hàm số y=f(x) liên tục trên [0;4] nên ta có: ∫ 0 4 ​ f ( x ) d x = ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x + ∫ 2 4 ​ f ( x ) d x ⇒ ∫ 2 4 ​ f ( x ) d x = ∫ 0 4 ​ f ( x ) d x − ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 5 − 2 = 3 Vậy ∫ 2 4 ​ f ( x ) d x = 3 .

Vì hàm số y=f(x) liên tục trên [0;4] nên ta có:

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 0 π ​ sin 3 x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG