Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình f ( cos x 1 ​ ) =m có nghiệm thuộc ( 2 π ​ ; 2 3 π ​ ) khoảng

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình f=m có nghiệm thuộc khoảng

  1. [2;+)

  2. [;+)

  3. [2;+)

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t= cos x 1 ​ Ta có: ∀ x ∈ ( 2 π ​ ; 2 3 π ​ ) ⇒ − 1 ≤ cos x < 0 ⇒ cos x 1 ​ ≤ 1 ⇒ t ∈ ( − ∞ ; − 1 ] Phương trình f(t)=m có nghiệm t ∈ ( − ∞ ; − 1 ] ⇒ m ≥ 2 Vậy m ∈ [2;+ ∞ )

Đặt t=

Ta có: 

Phương trình f(t)=m có nghiệm 

Vậy m[2;+)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a t...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG