Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

  1. (−1; 0).

  2. (−∞; −1).

  3. (0; +∞).

  4. (−1; 1).

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án A Từ đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 0).

Chọn đáp án A

Từ đồ thị suy ra hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 0).

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị thực của tham số sao cho hàm số đồng biến trên khoảng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG