Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng?

Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng?

  1. (-2;2)

  2. (0;2)

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Dựa vào đồ thị nhận thấy: Trên khoảng ( 2 ​ ; + ∞ ) thì đồ thị hàm số “ đi lên” với chiều từ trái qua phải. Vậy hàm số đồng biến trên khoảng ( 2 ​ ; + ∞ ) .

Chọn A.

Dựa vào đồ thị nhận thấy: Trên khoảng thì đồ thị hàm số “ đi lên” với chiều từ trái qua phải. Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG