Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình dưới đây. Chọn khẳng định đúng

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình dưới đây. Chọn khẳng định đúng

  1. Hàm số liên tục trên R

  2. Hàm số liên tục trên .

  3. Hàm số liên tục trên

  4. Hàm số liên tục trên (1 ; 4)

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Tập xác định D = R \ { 1 ; 4 } . Do tập xác định của hàm số là D = R \ { 1 ; 4 } nên hàm số không liên tục trên R. Vậy A sai. Hàm số không liên tục trên ( − ∞ ; 4 ) vì từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số gián đoạn tại x=1. Vậy B sai. Hàm số không liên tục trên ( 1 ; + ∞ ) vì từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số gián đoạn tại x=4. Vậy C sai. Ta thấy đồ thị hàm số trên (1 ; 4)là một nét liền không bị ngắt quãng vì vậy hàm số liên tục trên (1 ; 4)

Chọn D
Tập xác định .
Do tập xác định của hàm số là nên hàm số không liên tục trên R. Vậy A sai.
Hàm số không liên tục trên vì từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số gián đoạn tại x=1. Vậy B sai.
Hàm số không liên tục trên vì từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số gián đoạn tại x=4. Vậy C sai.

Ta thấy đồ thị hàm số trên (1 ; 4) là một nét liền không bị ngắt quãng vì vậy hàm số liên tục trên (1 ; 4)

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tham số để hàm số liên tục tại

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG