Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình dưới Hàm số trên nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình dưới

Hàm số trên nghịch biến trên khoảng

  1. (– ∞; 2)

  2. (2; + ∞)

  3. (0; 2)

  4. (– ∞; 0)

C. Tường

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số trên nghịch biến trên khoảng (0; 2).

Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số trên nghịch biến trên khoảng (0; 2).

1

Câu hỏi tương tự

Trong các bất phương trình dưới đây, bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG