Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

Cho hàm số y = f(x)  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

  1. (1;2)

  2. (0;2)

  3. (-1;1)

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị thì hàm số đồng biến trên các khoảng và .

Dựa vào đồ thị thì hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG