Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x)có đồ thị (C) nằm trên trục hoành. Hàm số y = f(x) thỏa mãn các điều kiện ( y ′ ) 2 + y ′′ . y = 4 và f ( 0 ) = 1 ; f ( 4 1 ​ ) = 2 5 ​ ​ . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C)và trục hoành gần nhất với số nào dưới đây?

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C) nằm trên trục hoành. Hàm số y = f(x) thỏa mãn các điều kiện    .Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành gần nhất với số nào dưới đây?
 

  1. 0,95

  2. 0,96

  3. 0,98

  4. 0,97

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

*) Phương trình hoành độ giao điểm của (C)với trục hoành − 4 x 2 + 2 x + 1 ​ = 0 . Vì (C)luôn ở phía trên trục hoành nên

*) Phương trình hoành độ giao điểm của (C) với trục hoành  .

Vì (C) luôn ở phía trên trục hoành nên

    

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị (C) của hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 . Gọi (d) là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ x A ​ = a . Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi (d) và (C) bằng 4 27 ​ , các giá trị của a thỏa ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG